Liên hệ

Chủ tịch CLB: Lê Tiến Đạt

Phó chủ tịch CLB: Nguyễn Trần Anh Vinh, Bùi Hoàng Nam Thịnh

Tin xem nhiều