Giới thiệu

Game Community là CLB được bạn Lê Tiến Đạt thành lập dành cho những bạn trẻ đam mê, có mong muốn tìm hiểu về những Boardgame độc đáo

Chủ tịch CLB: Lê Tiến Đạt

Phó chủ tịch: Nguyễn Trần Anh Vinh, Bùi Hoàng Nam Thịnh

Tin xem nhiều